Om Titran OS

Titran Ornitologiske Stasjon (TOS) har drevet regelmessig nettfangst og observasjonsvirksomhet på Titran siden 1998.

Medlemskap
Alle kan bli medlem av stasjonen, og vil da få informasjon om virksomheten og invitasjon til å delta i arbeidet. Medlemskap koster kr. 100, og innbetaling skjer til Titran Ornitologiske Stasjon, v/Edvin Thesen, Kolstadflata 55 A, 7098 Saupstad på konto 0539.08.57774.

Priser høsten 2016
1 hverdag: kr. 150
1 helgenatt: kr. 300
1 helg: kr. 400
1 uke inkl. helg: kr. 900
1 uke inkl. 2 helger: kr. 1100
Dagopphold uten overnatting*: kr. 100

* Dagopphold uten overnatting dekker bruk av husets fasiliteter og deltakelse i ringmerking og øvrige aktiviteter, og betales av de solidariske.

For påmelding kontakt Edvin Thesen (edvinthesen@hotmail.com / 90 79 45 35). Send kopi av påmelding til Magne Myklebust (magne@birdlife.no / 97 18 16 29).

Innbetaling skjer til Titran Ornitologiske Stasjon, v/Edvin Thesen, Kolstadflata 55 A, 7098 Saupstad på konto 0539.08.57774. Påmelding er endelig bekreftet når betaling er registrert.

Webkamera Titran.