Mankoliste

En høyst subjektiv liste med de 50 mest potensielle nye artene for Titran, utarbeidet av Magne og Vegard.

Toppdykker Temmincksnipe Fjellerke Ramasanger
Gulnebblire Skogsnipe Myrpiplerke Viersanger
Balearlire Dobbeltbekkasin Sitronerle Østsanger
Silkehegre Svømmesnipe Nattergal Blekbrynsanger
Dvergsvane Splitterne Sibirtrost Rødtoppfuglekonge
Snadderand Skogdue Gulltrost Toppmeis
Amerikakrikkand Haukugle Rødstrupesanger Løvmeis
Knekkand Spurveugle Stripesanger Rosenvarsler
Taffeland Bieter Starrsanger Nøtteskrike
Lappfiskand Svartspett Elvesanger Nøttekråke
Steppehauk Grønnspett Åkersanger Svartkråke
Lerkefalk Hvitryggspett Trostesanger
Sibirlo Dverglerke Tartarsanger
Reklamer