Mankoliste

En høyst subjektiv liste med de 50 mest potensielle nye artene for Titran, utarbeidet av Magne og Vegard.

Toppdykker Temmincksnipe Fjellerke Viersanger
Gulnebblire Skogsnipe Myrpiplerke Lappsanger
Balearlire Dobbeltbekkasin Sitronerle Østsanger
Silkehegre Svømmesnipe Nattergal Blekbrynsanger
Dvergsvane Splitterne Sibirtrost Rødtoppfuglekonge
Snadderand Skogdue Rødstrupesanger Toppmeis
Amerikakrikkand Haukugle Stripesanger Løvmeis
Knekkand Spurveugle Starrsanger Rosenvarsler
Taffeland Bieter Elvesanger Nøtteskrike
Lappfiskand Svartspett Åkersanger Nøttekråke
Steppehauk Grønnspett Trostesanger Svartkråke
Lerkefalk Hvitryggspett Tartarsanger Pirol
Sibirlo Dverglerke  

 

Advertisements